FKMI, intanjaya, mahasiswa, Papua  

Foto Ketika badan pengurus(BP) FKMI Melantik panitia perayaan tahun 2021-2022 Di dalam asrama intan Jaya…

-------------------------------------- ----